Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.16, godz. 03:27
kontakt
TELGAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 145,00 1 202,00
5,0%
1 312,00
9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 181,00 -47,00
---
227,00
---
Zysk (strata) brutto 181,00 -47,00
---
227,00
---
Zysk (strata) netto 181,00 -47,00
---
227,00
---
Amortyzacja 176,00 350,00
98,9%
174,00
-50,3%
Aktywa 11 079,00 11 824,00
6,7%
11 430,00
-3,3%
Kapitał własny 5 869,00 6 455,00
10,0%
6 606,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,19
9,8%
0,19
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,01
---