Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 18:14
kontakt
TELGAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 822,00 811,00
-1,3%
975,00
20,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 119,00 51,00
-57,1%
156,00
205,9%
Zysk (strata) brutto 119,00 44,00
-63,0%
237,00
438,6%
Zysk (strata) netto 119,00 44,00
-63,0%
237,00
438,6%
Amortyzacja 167,00 165,00
-1,2%
165,00
0,0%
Aktywa 10 456,00 10 483,00
0,3%
11 035,00
5,3%
Kapitał własny 5 432,00 5 472,00
0,7%
6 005,00
9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
0,6%
0,18
9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-75,0%
0,01
600,0%