Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 11:03
kontakt
TELESTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 330,00 12 847,00
4,2%
12 713,00
-1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 868,00 2 167,00
16,0%
1 658,00
-23,5%
Zysk (strata) brutto 620,00 2 295,00
270,2%
1 254,00
-45,4%
Zysk (strata) netto 228,00 1 854,00
713,2%
906,00
-51,1%
Amortyzacja 0,00 1 150,00
---
0,00
---
Aktywa 41 946,00 25 223,00
-39,9%
18 881,00
-25,1%
Kapitał własny 29 649,00 13 499,00
-54,5%
14 076,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,84 6,65
-38,6%
6,94
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,91
1 001,2%
0,45
-51,1%