Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 10:31
kontakt
TALEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28 604,00 18 757,00
-34,4%
17 388,00
-7,3%
18 502,00
6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 123,00 -2 491,00
---
-880,00
---
-1 039,00
---
Zysk (strata) brutto 5 090,00 -2 520,00
---
-967,00
---
-1 068,00
---
Zysk (strata) netto 4 179,00 -2 574,00
---
-1 034,00
---
-1 139,00
---
Amortyzacja 1 483,00 1 381,00
-6,9%
1 372,00
-0,7%
1 378,00
0,4%
Aktywa 84 447,00 74 414,00
-11,9%
72 038,00
-3,2%
71 930,00
-0,1%
Kapitał własny 56 409,00 53 835,00
-4,6%
50 701,00
-5,8%
49 562,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,80 17,94
-4,6%
16,90
-5,8%
16,52
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,39 -0,86
---
-0,34
---
-0,38
---