Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 02:25
kontakt
SZAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 605,00 12 686,00
19,6%
8 336,00
-34,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 316,00 95,00
-69,9%
-170,00
---
Zysk (strata) brutto 339,00 55,00
-83,8%
-137,00
---
Zysk (strata) netto 339,00 55,00
-83,8%
-137,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 18 473,00 18 320,00
-0,8%
17 247,00
-5,9%
Kapitał własny 14 515,00 14 571,00
0,4%
14 434,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,13
0,0%
0,13
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-66,7%
-0,00
---