Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 05:01
kontakt
SYGNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 775,00 44 775,00
0,0%
46 569,00
4,0%
43 930,00
-5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 938,00 9 938,00
0,0%
5 662,00
-43,0%
3 144,00
-44,5%
Zysk (strata) brutto 9 984,00 9 984,00
0,0%
5 573,00
-44,2%
1 663,00
-70,2%
Zysk (strata) netto 15 039,00 15 039,00
0,0%
4 652,00
-69,1%
2 735,00
-41,2%
Amortyzacja 2 410,00 2 410,00
0,0%
2 527,00
4,9%
2 582,00
2,2%
Aktywa 299 886,00 299 886,00
0,0%
304 573,00
1,6%
292 223,00
-4,1%
Kapitał własny 177 511,00 177 511,00
0,0%
182 767,00
3,0%
185 453,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,80 7,80
0,0%
8,03
3,0%
8,15
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,66
0,0%
0,20
-69,1%
0,12
-41,2%