Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 05:13
kontakt
SUWARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 943,00 26 943,00
0,0%
24 171,00
-10,3%
19 164,00
-20,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 395,00 -2 395,00
---
3 642,00
---
-2 588,00
---
Zysk (strata) brutto -3 939,00 -3 939,00
---
4 930,00
---
-2 786,00
---
Zysk (strata) netto -3 737,00 -3 737,00
---
4 625,00
---
-2 819,00
---
Amortyzacja 1 348,00 1 348,00
0,0%
1 414,00
4,9%
1 433,00
1,3%
Aktywa 153 836,00 153 836,00
0,0%
152 722,00
-0,7%
152 957,00
0,2%
Kapitał własny 115 035,00 115 035,00
0,0%
119 660,00
4,0%
116 841,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,93 24,93
0,0%
25,93
4,0%
25,32
-2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,81 -0,81
---
1,00
---
-0,61
---