Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.27, godz. 21:36
kontakt
SUWARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 578,00 29 827,00
16,6%
40 108,00
34,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 628,00 3 393,00
29,1%
4 731,00
39,4%
Zysk (strata) brutto 1 912,00 24 870,00
1 200,7%
4 977,00
-80,0%
Zysk (strata) netto 1 809,00 25 082,00
1 286,5%
4 723,00
-81,2%
Amortyzacja 1 354,00 1 320,00
-2,5%
1 290,00
-2,3%
Aktywa 141 839,00 157 575,00
11,1%
155 765,00
-1,1%
Kapitał własny 78 092,00 99 258,00
27,1%
103 981,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,92 21,51
27,1%
22,53
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 5,44
1 286,5%
1,02
-81,2%