Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.13, godz. 21:31
kontakt
SUNTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 664,00 8 836,00
-17,1%
14 191,00
60,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 606,00 838,00
-67,8%
3 463,00
313,2%
Zysk (strata) brutto 1 844,00 1 349,00
-26,8%
2 670,00
97,9%
Zysk (strata) netto 1 844,00 1 349,00
-26,8%
1 992,00
47,7%
Amortyzacja 58,00 167,00
187,9%
109,00
-34,7%
Aktywa 32 588,00 32 376,00
-0,7%
35 595,00
9,9%
Kapitał własny 22 649,00 23 999,00
6,0%
25 991,00
8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,42 1,51
6,0%
1,63
8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,08
-26,7%
0,12
47,1%