Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 23:33
kontakt
SUNTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 511,00 12 897,00
98,1%
7 784,00
-39,6%
10 664,00
37,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 917,00 5 365,00
485,1%
1 577,00
-70,6%
2 606,00
65,3%
Zysk (strata) brutto 1 820,00 4 884,00
168,4%
1 166,00
-76,1%
1 844,00
58,1%
Zysk (strata) netto 1 820,00 3 923,00
115,5%
1 166,00
-70,3%
1 844,00
58,1%
Amortyzacja 79,00 -1,00
---
54,00
---
58,00
7,4%
Aktywa 20 517,00 29 394,00
43,3%
31 002,00
5,5%
32 588,00
5,1%
Kapitał własny 16 187,00 20 118,00
24,3%
21 284,00
5,8%
22 649,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,02 1,26
24,2%
1,34
5,8%
1,42
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,25
115,8%
0,07
-70,3%
0,12
58,9%