Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 22:54
kontakt
SUNDRAGON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -54,00 -70,00
---
-51,00
---
-56,00
---
Zysk (strata) brutto 184,00 -430,00
---
-186,00
---
85,00
---
Zysk (strata) netto 149,00 -362,00
---
-160,00
---
60,00
---
Amortyzacja 2,00 3,00
50,0%
1,00
-66,7%
2,00
100,0%
Aktywa 25 843,00 25 574,00
-1,0%
25 438,00
-0,5%
33 511,00
31,7%
Kapitał własny 25 281,00 24 919,00
-1,4%
24 759,00
-0,6%
24 819,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-1,2%
0,08
0,0%
0,08
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---