Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 18:03
kontakt
STILO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 787,00 3 787,00
0,0%
3 644,00
-3,8%
1 374,00
-62,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 630,00 -3 630,00
---
-3 630,00
---
-670,00
---
Zysk (strata) brutto -3 856,00 -3 856,00
---
-3 856,00
---
-742,00
---
Zysk (strata) netto -3 856,00 -3 856,00
---
-3 856,00
---
-633,00
---
Amortyzacja 4 660,00 4 660,00
0,0%
4 660,00
0,0%
74,00
-98,4%
Aktywa 26 200,00 26 200,00
0,0%
26 200,00
0,0%
19 059,00
-27,3%
Kapitał własny -2 456,00 -2 456,00
---
-2 456,00
---
-6 162,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,40 -1,40
---
-1,40
---
-3,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,19 -2,19
---
-2,19
---
-0,33
---