Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 12:25
kontakt
STEMCELLS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00 56,00
154,5%
157,00
180,4%
51,00
-67,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -100,00 -66,00
---
29,00
---
-78,00
---
Zysk (strata) brutto -100,00 -66,00
---
28,00
---
-78,00
---
Zysk (strata) netto -100,00 -66,00
---
28,00
---
-78,00
---
Amortyzacja 269,00 269,00
0,0%
269,00
0,0%
266,00
-1,1%
Aktywa 15 191,00 14 960,00
-1,5%
14 802,00
-1,1%
14 637,00
-1,1%
Kapitał własny 7 622,00 7 554,00
-0,9%
7 581,00
0,4%
7 503,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
-0,5%
0,18
0,0%
0,18
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
-0,00
---