Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 22:26
kontakt
STALEXP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 012,00 1 007,00
-0,5%
997,00
-1,0%
1 158,00
16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 179,00 -1 643,00
---
-2 183,00
---
-1 980,00
---
Zysk (strata) brutto 42 692,00 846,00
-98,0%
1 037,00
22,6%
9 026,00
770,4%
Zysk (strata) netto 42 002,00 867,00
-97,9%
1 213,00
39,9%
8 751,00
621,4%
Amortyzacja 171,00 171,00
0,0%
174,00
1,8%
117,00
-32,8%
Aktywa 308 272,00 308 071,00
-0,1%
311 975,00
1,3%
321 087,00
2,9%
Kapitał własny 301 942,00 302 811,00
0,3%
303 986,00
0,4%
312 775,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,22 1,22
0,3%
1,23
0,3%
1,26
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,00
-97,6%
0,00
25,0%
0,04
600,0%