Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 06:00
kontakt
SPACEFOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 74,00 151,00
104,1%
287,00
90,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -73,00 -182,00
---
-80,00
---
Zysk (strata) brutto -73,00 -230,00
---
-81,00
---
Zysk (strata) netto -73,00 -230,00
---
-81,00
---
Amortyzacja 14,00 14,00
0,0%
5,00
-64,3%
Aktywa 2 636,00 2 463,00
-6,6%
2 560,00
3,9%
Kapitał własny 2 132,00 1 902,00
-10,8%
1 905,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,13 1,90
-10,8%
1,90
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,23
---
-0,08
---