Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 05:30
kontakt
SOPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 044,00 39 044,00
0,0%
65 892,00
68,8%
34 570,00
-47,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 856,00 4 856,00
0,0%
12 322,00
153,7%
4 309,00
-65,0%
Zysk (strata) brutto 1 571,00 1 571,00
0,0%
7 980,00
408,0%
5 016,00
-37,1%
Zysk (strata) netto 1 626,00 1 626,00
0,0%
6 530,00
301,6%
4 626,00
-29,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 680 719,00 680 719,00
0,0%
650 338,00
-4,5%
645 173,00
-0,8%
Kapitał własny 530 805,00 530 805,00
0,0%
536 988,00
1,2%
541 557,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,94 3,94
0,0%
3,98
1,2%
4,02
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,05
300,0%
0,03
-29,2%