Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 21:43
kontakt
SOLARINOV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -71,00 -46,00
---
-30,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) brutto -67,00 459,00
---
-923,00
---
-38,00
---
Zysk (strata) netto -67,00 459,00
---
-923,00
---
-38,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 675,00 20 331,00
-6,2%
19 466,00
-4,3%
19 571,00
0,5%
Kapitał własny 16 686,00 17 144,00
2,7%
16 221,00
-5,4%
16 183,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
2,9%
0,07
-5,6%
0,07
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---
0,00
---