Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.13, godz. 14:37
kontakt
SOLAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35 630,00 29 863,00
-16,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -431,00 -2 827,00
---
Zysk (strata) brutto 1 145,00 -4 842,00
---
Zysk (strata) netto -266,00 -4 749,00
---
Amortyzacja 4 396,00 4 184,00
-4,8%
Aktywa 120 504,00 121 599,00
0,9%
Kapitał własny 57 163,00 52 415,00
-8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,05 17,47
-8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -1,58
---