Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.26, godz. 23:48
kontakt
SOLAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 468,00 26 164,00
41,7%
30 815,00
17,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 125,00 1 635,00
---
961,00
-41,2%
Zysk (strata) brutto -4 072,00 3 109,00
---
-929,00
---
Zysk (strata) netto -3 296,00 2 489,00
---
-651,00
---
Amortyzacja 4 121,00 4 104,00
-0,4%
3 998,00
-2,6%
Aktywa 161 931,00 161 182,00
-0,5%
155 301,00
-3,6%
Kapitał własny 72 710,00 75 200,00
3,4%
73 736,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,24 25,07
3,4%
24,58
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,10 0,83
---
-0,22
---