Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.02, godz. 06:44
kontakt
SOLAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 509,00 35 630,00
20,7%
29 863,00
-16,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 946,00 -431,00
---
-2 827,00
---
Zysk (strata) brutto -4 213,00 1 145,00
---
-4 842,00
---
Zysk (strata) netto -4 042,00 -266,00
---
-4 749,00
---
Amortyzacja 4 152,00 4 396,00
5,9%
4 184,00
-4,8%
Aktywa 127 909,00 120 504,00
-5,8%
121 599,00
0,9%
Kapitał własny 57 429,00 57 163,00
-0,5%
52 415,00
-8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,14 19,05
-0,5%
17,47
-8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,35 -0,09
---
-1,58
---