Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 16:55
kontakt
SOHODEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6,00 2,00
-66,7%
79,00
3 850,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -357,00 -507,00
---
-220,00
---
Zysk (strata) brutto 9,00 -244,00
---
31,00
---
Zysk (strata) netto 42,00 -244,00
---
31,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 197,00 13 763,00
-3,1%
13 604,00
-1,2%
Kapitał własny 13 134,00 12 889,00
-1,9%
12 920,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,60
-2,0%
0,60
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,00
---