Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 11:14
kontakt
SOFTBLUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 627,00 5 255,00
-20,7%
4 777,00
-9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 108,00 -105,00
---
165,00
---
Zysk (strata) brutto 147,00 57,00
-61,2%
245,00
329,8%
Zysk (strata) netto 147,00 57,00
-61,2%
245,00
329,8%
Amortyzacja 122,00 176,00
44,3%
195,00
10,8%
Aktywa 68 108,00 72 932,00
7,1%
69 363,00
-4,9%
Kapitał własny 56 972,00 61 214,00
7,4%
61 459,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,62
1,0%
0,62
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-50,0%
0,00
100,0%