Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 03:17
kontakt
SNIEZKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 191 289,00 177 231,00
-7,3%
97 745,00
-44,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 623,00 19 912,00
6,9%
-19 502,00
---
Zysk (strata) brutto 56 005,00 19 205,00
-65,7%
-18 875,00
---
Zysk (strata) netto 51 541,00 13 845,00
-73,1%
-16 520,00
---
Amortyzacja 5 886,00 6 008,00
2,1%
6 185,00
2,9%
Aktywa 709 890,00 693 684,00
-2,3%
660 562,00
-4,8%
Kapitał własny 217 900,00 231 426,00
6,2%
215 676,00
-6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,27 18,34
6,2%
17,09
-6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,08 1,10
-73,1%
-1,31
---