Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.25, godz. 20:02
kontakt
BERGHOLDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 785,00 2 553,00
43,0%
1 968,00
-22,9%
4 734,00
140,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 280,00 -203,00
---
-1 762,00
---
-3 421,00
---
Zysk (strata) brutto 28,00 -18,00
---
423,00
---
-2 378,00
---
Zysk (strata) netto -26,00 -18,00
---
493,00
---
-2 400,00
---
Amortyzacja 220,00 219 865,00
99 838,6%
220,00
-99,9%
18,00
-91,8%
Aktywa 94 611,00 77 868,00
-17,7%
80 506,00
3,4%
74 811,00
-7,1%
Kapitał własny 41 318,00 23 821,00
-42,3%
24 172,00
1,5%
22 132,00
-8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,80 1,04
-42,3%
1,05
1,4%
0,96
-8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,02
---
-0,10
---