Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 09:40
kontakt
SKYLINE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9,00 8,00
-11,1%
11,00
37,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -351,00 -1 774,00
---
-236,00
---
Zysk (strata) brutto -307,00 -870,00
---
-191,00
---
Zysk (strata) netto -307,00 -960,00
---
-191,00
---
Amortyzacja 25,00 26,00
4,0%
25,00
-3,8%
Aktywa 22 553,00 21 748,00
-3,6%
21 654,00
-0,4%
Kapitał własny 19 852,00 18 892,00
-4,8%
18 701,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,81
-4,8%
0,80
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,04
---
-0,01
---