Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 22:06
kontakt
SIMTERACT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 926,00 1 988,00
3,2%
2 057,00
3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 44,00 51,00
15,9%
68,00
33,3%
Zysk (strata) brutto 13,00 -61,00
---
31,00
---
Zysk (strata) netto 13,00 -61,00
---
31,00
---
Amortyzacja 128,00 127,00
-0,8%
126,00
-0,8%
Aktywa 9 191,00 9 842,00
7,1%
10 283,00
4,5%
Kapitał własny 6 758,00 6 697,00
-0,9%
6 728,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,52 5,47
-0,9%
5,50
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,05
---
0,03
---