Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 11:51
kontakt
SILVAIR-REGS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 25 961,00
Kapitał własny 21 716,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,62
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00