Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 01:58
kontakt
SHOPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 807,00 17 457,00
10,4%
18 801,00
7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 543,00 5 413,00
-2,3%
3 652,00
-32,5%
Zysk (strata) brutto 5 604,00 15 224,00
171,7%
3 400,00
-77,7%
Zysk (strata) netto 4 548,00 12 378,00
172,2%
2 700,00
-78,2%
Amortyzacja 861,00 1 015,00
17,9%
1 362,00
34,2%
Aktywa 40 013,00 49 872,00
24,6%
70 625,00
41,6%
Kapitał własny 16 080,00 28 459,00
77,0%
31 158,00
9,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,56 1,00
77,0%
1,09
9,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,43
173,0%
0,10
-78,1%