Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 09:46
kontakt
SHEEPYARD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 130,00 9,00
-99,2%
4,00
-55,6%
2,00
-50,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 266,00 -7 438,00
---
-6 739,00
---
-7 845,00
---
Zysk (strata) brutto -6 266,00 -7 438,00
---
-6 720,00
---
-7 845,00
---
Zysk (strata) netto -6 266,00 -7 438,00
---
-6 720,00
---
-7 845,00
---
Amortyzacja 7 034,00 7 034,00
0,0%
11,00
-99,8%
7 034,00
63 845,5%
Aktywa 116 288,00 109 538,00
-5,8%
103 158,00
-5,8%
96 914,00
-6,1%
Kapitał własny 106 913,00 99 475,00
-7,0%
92 755,00
-6,8%
85 911,00
-7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,16 3,87
-6,9%
3,61
-6,8%
3,34
-7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,29
---
-0,26
---
-0,30
---