Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 18:47
kontakt
SFINKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 217,00 21 218,00
0,0%
24 571,00
15,8%
26 269,00
6,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -557,00 -557,00
---
20 150,00
---
2 619,00
-87,0%
Zysk (strata) brutto -8 126,00 -8 126,00
---
23 042,00
---
-2 365,00
---
Zysk (strata) netto -7 825,00 -7 825,00
---
21 853,00
---
-2 268,00
---
Amortyzacja 3 526,00 3 526,00
0,0%
3 611,00
2,4%
3 460,00
-4,2%
Aktywa 130 693,00 130 693,00
0,0%
121 631,00
-6,9%
117 356,00
-3,5%
Kapitał własny -102 284,00 -102 284,00
---
-74 787,00
---
-77 055,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,18 -3,18
---
-2,32
---
-2,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,24
---
0,68
---
-0,06
---