Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 11:42
kontakt
SEVENET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 733,00 17 918,00
52,7%
10 644,00
-40,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -808,00 1 322,00
---
-2 349,00
---
Zysk (strata) brutto -842,00 1 306,00
---
-2 132,00
---
Zysk (strata) netto -662,00 1 395,00
---
-2 269,00
---
Amortyzacja 216,00 247,00
14,4%
239,00
-3,2%
Aktywa 76 391,00 72 170,00
-5,5%
74 687,00
3,5%
Kapitał własny 17 759,00 19 677,00
10,8%
17 408,00
-11,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,14 2,37
10,8%
2,10
-11,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,17
---
-0,27
---