Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 12:59
kontakt
SAULETECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -26,00 -39,00
---
-41,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) brutto -31,00 -43,00
---
-41,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) netto -31,00 -38,00
---
-46,00
---
-1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 161,00 139,00
-13,7%
746 029,00
536 611,5%
746 039,00
0,0%
Kapitał własny 147,00 109,00
-25,9%
745 996,00
684 300,0%
745 986,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-26,7%
77,71
706 336,4%
9,00
-88,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---