Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 03:30
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 3 848 423,00 4 075 247,00
5,9%
3 998 882,00
-1,9%
3 936 184,00
-1,6%
Przychody z tytułu prowizji 729 751,00 696 916,00
-4,5%
730 294,00
4,8%
736 256,00
0,8%
Wynik na działalności bankowej 2 381 372,00 2 354 284,00
-1,1%
1 804 558,00
-23,4%
2 262 573,00
25,4%
Zysk (strata) brutto 1 682 503,00 1 887 262,00
12,2%
1 323 126,00
-29,9%
1 923 700,00
45,4%
Zysk (strata) netto 1 270 171,00 1 407 554,00
10,8%
892 054,00
-36,6%
1 472 646,00
65,1%
Amortyzacja 119 260,00 120 445,00
1,0%
124 736,00
3,6%
126 048,00
1,1%
Aktywa 240 758 094,00 254 757 593,00
5,8%
252 401 201,00
-0,9%
255 686 960,00
1,3%
Kapitał własny 29 547 619,00 31 196 547,00
5,6%
29 485 497,00
-5,5%
30 686 509,00
4,1%
Współczynnik wypłacalności 24,45 23,96
-2,0%
21,24
-11,4%
20,14
-5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 289,15 305,28
5,6%
288,54
-5,5%
300,29
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,43 13,77
10,8%
8,73
-36,6%
14,41
65,1%