Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 13:42
kontakt
RYVU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 263,00 14 264,00
5 323,6%
24 619,00
72,6%
12 861,00
-47,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -38 101,00 -12 881,00
---
8 244,00
---
-17 321,00
---
Zysk (strata) brutto -38 338,00 -11 849,00
---
-2 426,00
---
-17 597,00
---
Zysk (strata) netto -36 920,00 -11 801,00
---
-8 525,00
---
-17 597,00
---
Amortyzacja 3 325,00 3 273,00
-1,6%
2 926,00
-10,6%
2 782,00
-4,9%
Aktywa 179 372,00 169 838,00
-5,3%
474 977,00
179,7%
449 183,00
-5,4%
Kapitał własny 122 235,00 114 104,00
-6,7%
343 390,00
200,9%
328 784,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,66 6,22
-6,7%
18,71
201,0%
14,22
-24,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,01 -0,64
---
-0,46
---
-0,76
---