Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 02:55
kontakt
RUCHCHORZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 967,00 2 265,00
15,1%
3 653,00
61,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16,00 -827,00
---
459,00
---
Zysk (strata) brutto -40,00 -868,00
---
-538,00
---
Zysk (strata) netto -40,00 -887,00
---
-538,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 057,00 19 865,00
4,2%
20 385,00
2,6%
Kapitał własny -7 405,00 -7 578,00
---
-4 957,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,13
---
-0,09
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,02
---
-0,01
---