Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 19:38
kontakt
ROOFRENOV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7,00 4,00
-42,9%
7,00
75,0%
53,00
657,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -248,00 -257,00
---
90,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) brutto -249,00 -260,00
---
85,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) netto -249,00 -260,00
---
85,00
---
-18,00
---
Amortyzacja 197,00 197,00
0,0%
66,00
-66,5%
0,00
---
Aktywa 575,00 457,00
-20,5%
61 761,00
13 414,4%
61 757,00
-0,0%
Kapitał własny 265,00 6,00
-97,7%
61 751,00
1 029 083,3%
61 732,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
2,63
---
2,63
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,00
---
-0,00
---