Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 14:10
kontakt
RESBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
9,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -418,00 -418,00
---
-451,00
---
-530,00
---
Zysk (strata) brutto -532,00 -532,00
---
38 006,00
---
-312,00
---
Zysk (strata) netto -532,00 -532,00
---
38 006,00
---
-312,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 136 867,00 136 867,00
0,0%
176 827,00
29,2%
176 563,00
-0,1%
Kapitał własny 109 913,00 109 913,00
0,0%
149 578,00
36,1%
149 266,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---