Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 09:03
kontakt
REMORSOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 396,00 1 975,00
-81,0%
4 208,00
113,1%
3 417,00
-18,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 683,00 374,00
-45,2%
422,00
12,8%
764,00
81,0%
Zysk (strata) brutto 655,00 374,00
-42,9%
346,00
-7,5%
697,00
101,4%
Zysk (strata) netto 535,00 298,00
-44,3%
281,00
-5,7%
557,00
98,2%
Amortyzacja 15,00 12,00
-20,0%
38,00
216,7%
10,00
-73,7%
Aktywa 15 082,00 13 737,00
-8,9%
15 653,00
13,9%
20 279,00
29,6%
Kapitał własny 8 952,00 9 090,00
1,5%
9 531,00
4,9%
13 088,00
37,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,48 1,50
1,5%
1,58
4,9%
2,16
37,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,05
-44,3%
0,05
-6,1%
0,09
100,0%