Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 13:51
kontakt
REMAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 42 191,00 39 371,00
-6,7%
51 887,00
31,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 520,00 485,00
-6,7%
138,00
-71,5%
Zysk (strata) brutto 543,00 568,00
4,6%
51,00
-91,0%
Zysk (strata) netto 206,00 149,00
-27,7%
241,00
61,7%
Amortyzacja 1 378,00 1 459,00
5,9%
1 438,00
-1,4%
Aktywa 131 713,00 128 206,00
-2,7%
144 404,00
12,6%
Kapitał własny 64 337,00 64 499,00
0,3%
64 719,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,45 21,50
0,3%
21,57
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,05
-27,5%
0,08
60,0%