Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.28, godz. 15:51
kontakt
REDDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 60,00 -1,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00 -12,00
---
Zysk (strata) brutto -12,00 -12,00
---
Zysk (strata) netto -12,00 -12,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 247,00 1 242,00
-0,4%
Kapitał własny 1 167,00 1 155,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,20
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---