Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 02:49
kontakt
RAWLPLUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 155 087,00 157 382,00
1,5%
141 763,00
-9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -283,00 2 953,00
---
-155,00
---
Zysk (strata) brutto 41 979,00 21 794,00
-48,1%
-8 563,00
---
Zysk (strata) netto 42 412,00 21 431,00
-49,5%
-7 548,00
---
Amortyzacja 3 788,00 3 904,00
3,1%
3 868,00
-0,9%
Aktywa 994 931,00 1 001 015,00
0,6%
992 705,00
-0,8%
Kapitał własny 409 654,00 431 086,00
5,2%
423 538,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,58 13,24
5,2%
13,64
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,30 0,66
-49,5%
-0,24
---