Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.18, godz. 15:26
kontakt
CYBERFLKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 227,00 17 161,00
1 298,6%
25 924,00
51,1%
28 400,00
9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 092,00 4 248,00
---
5 226,00
23,0%
7 847,00
50,2%
Zysk (strata) brutto 28 409,00 1 069,00
-96,2%
2 398,00
124,3%
5 650,00
135,6%
Zysk (strata) netto 28 513,00 1 504,00
-94,7%
1 687,00
12,2%
5 053,00
199,5%
Amortyzacja 355,00 2 383,00
571,3%
3 509,00
47,3%
3 299,00
-6,0%
Aktywa 354 815,00 361 725,00
1,9%
359 190,00
-0,7%
370 884,00
3,3%
Kapitał własny 237 573,00 144 462,00
-39,2%
146 190,00
1,2%
151 816,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,75 10,19
-39,2%
10,31
1,2%
10,71
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,01 0,11
-94,7%
0,12
12,3%
0,36
199,2%