Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 18:06
kontakt
QUERCUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 116,00 38 226,00
137,2%
19 887,00
-48,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 161,00 16 111,00
409,7%
4 113,00
-74,5%
Zysk (strata) brutto 5 021,00 22 776,00
353,6%
6 624,00
-70,9%
Zysk (strata) netto 4 040,00 18 716,00
363,3%
5 628,00
-69,9%
Amortyzacja 178,00 138,00
-22,5%
152,00
10,1%
Aktywa 117 174,00 136 602,00
16,6%
136 464,00
-0,1%
Kapitał własny 88 306,00 94 368,00
6,9%
99 996,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,71
9,5%
1,81
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,34
370,8%
0,10
-69,9%