Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 02:30
kontakt
QUBICGMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 545,00 2 360,00
-33,4%
1 978,00
-16,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 329,00 124,00
-62,3%
-73,00
---
Zysk (strata) brutto -382,00 641,00
---
27,00
-95,8%
Zysk (strata) netto -309,00 519,00
---
22,00
-95,8%
Amortyzacja 259,00 250,00
-3,5%
252,00
0,8%
Aktywa 14 785,00 14 526,00
-1,8%
14 145,00
-2,6%
Kapitał własny 10 155,00 10 674,00
5,1%
10 696,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,03 1,09
5,1%
1,09
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,05
---
0,00
-96,2%