Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 21:34
kontakt
QUANTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 274,00 302,00
10,2%
322,00
6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -27,00 26,00
---
-7,00
---
Zysk (strata) brutto -81,00 22,00
---
39,00
77,3%
Zysk (strata) netto -90,00 22,00
---
39,00
77,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 765,00 14 794,00
0,2%
11 091,00
-25,0%
Kapitał własny 14 684,00 10 611,00
-27,7%
10 650,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,76 7,77
-27,7%
7,80
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,02
---
0,03
81,2%