Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.02, godz. 17:22
kontakt
QUANTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 324,00 569,00
75,6%
305,00
-46,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00 54,00
---
91,00
68,5%
Zysk (strata) brutto 2 648,00 68,00
-97,4%
68,00
0,0%
Zysk (strata) netto 2 649,00 37,00
-98,6%
68,00
83,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 042,00 13 527,00
-3,7%
13 218,00
-2,3%
Kapitał własny 13 067,00 13 104,00
0,3%
9 004,00
-31,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,94 9,97
0,3%
6,85
-31,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,02 0,03
-98,6%
0,05
85,7%