Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.02, godz. 12:10
kontakt
PZU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Składki na udziale własnym 2 949 831,00 2 855 525,00
-3,2%
2 970 349,00
4,0%
3 051 746,00
2,7%
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 509 885,00 358 034,00
-29,8%
777 454,00
117,1%
1 730 820,00
122,6%
Przychody z lokat 75 874,00 8 843,00
-88,3%
-88 988,00
---
-79 989,00
---
Zysk (strata) brutto 607 377,00 297 074,00
-51,1%
625 455,00
110,5%
1 583 330,00
153,1%
Zysk (strata) netto 488 577,00 228 237,00
-53,3%
524 893,00
130,0%
1 516 345,00
188,9%
Aktywa 44 665 075,00 46 500 031,00
4,1%
47 005 219,00
1,1%
47 290 282,00
0,6%
Kapitał własny 17 688 602,00 18 310 288,00
3,5%
15 814 635,00
-13,6%
16 373 983,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,48 21,20
3,5%
18,31
-13,6%
18,96
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,26
-53,4%
0,61
130,3%
1,76
188,8%