Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 02:03
kontakt
PRYMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 435,00 20 657,00
6,3%
18 087,00
-12,4%
11 484,00
-36,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 626,00 1 979,00
21,7%
2 759,00
39,4%
1 983,00
-28,1%
Zysk (strata) brutto 1 646,00 2 692,00
63,5%
2 906,00
7,9%
2 134,00
-26,6%
Zysk (strata) netto 1 385,00 2 242,00
61,9%
2 387,00
6,5%
1 728,00
-27,6%
Amortyzacja 19,00 19,00
0,0%
20,00
5,3%
20,00
0,0%
Aktywa 47 379,00 42 996,00
-9,3%
44 376,00
3,2%
43 571,00
-1,8%
Kapitał własny 26 747,00 28 989,00
8,4%
31 260,00
7,8%
32 988,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,82 3,05
8,4%
3,29
7,8%
3,47
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,24
61,6%
0,25
6,4%
0,18
-27,5%