Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 21:26
kontakt
PJPMAKRUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 967,00 33 967,00
0,0%
49 103,00
44,6%
49 914,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 180,00 180,00
0,0%
1 164,00
546,7%
6 093,00
423,5%
Zysk (strata) brutto -911,00 -911,00
---
2 702,00
---
4 199,00
55,4%
Zysk (strata) netto -673,00 -673,00
---
3 165,00
---
3 393,00
7,2%
Amortyzacja 1 350,00 1 350,00
0,0%
1 349,00
-0,1%
1 269,00
-5,9%
Aktywa 212 661,00 212 661,00
0,0%
218 868,00
2,9%
218 131,00
-0,3%
Kapitał własny 96 047,00 96 047,00
0,0%
99 211,00
3,3%
102 604,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,05 16,05
0,0%
16,58
3,3%
17,15
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,11
---
0,53
---
0,57
7,2%