Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 03:39
kontakt
PROCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 103 192,00 51 233,00
-50,4%
15 777,00
-69,2%
21 734,00
37,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 476,00 879,00
---
-13 838,00
---
-848,00
---
Zysk (strata) brutto -12 828,00 -137,00
---
-13 446,00
---
-1 389,00
---
Zysk (strata) netto -9 457,00 21,00
---
-10 740,00
---
-2 400,00
---
Amortyzacja 874,00 867,00
-0,8%
825,00
-4,8%
848,00
2,8%
Aktywa 146 521,00 134 141,00
-8,4%
114 654,00
-14,5%
102 324,00
-10,8%
Kapitał własny 48 870,00 48 891,00
0,0%
38 194,00
-21,9%
35 794,00
-6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,75 24,38
17,5%
19,05
-21,9%
17,85
-6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,02 0,01
---
-5,36
---
-1,20
---