Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 01:05
kontakt
PRESENT24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 246,00 362,00
47,2%
507,00
40,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 83,00 167,00
101,2%
136,00
-18,6%
Zysk (strata) brutto 111,00 192,00
73,0%
124,00
-35,4%
Zysk (strata) netto 111,00 192,00
73,0%
124,00
-35,4%
Amortyzacja 5,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 087,00 3 235,00
4,8%
3 611,00
11,6%
Kapitał własny 3 012,00 3 204,00
6,4%
3 328,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
6,0%
0,06
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
50,0%
0,00
-33,3%